طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

ساخت انواع المان ها و گنبدهای شهدا گمنام و ساخت نمازخانه های پارک و بین جاده ای در اندازه های مختلف از دیگر خدمات گروه کتاب مبین به مدیریت حبیب لله گانی می باشد

گنبد شهدای گمنام

گنبدهای شهدا گمنام

گنبد شهید گمنام