طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

یکی از خدمات گروه گنبد و گلدسته سازی کتاب مبین، طراحی و ساخت انواع شبستان گنبد با ورق استیل و کاشی میباشد. برای سفارش ساخت شبستان گنبد برای مسجد و اماکن مذهبی و حتی برای معماری های مسکونی مذهبی با شماره تلفن:09133852176 تماس بگیرید.

گنبد و گلدسته

ساخت شبستان گنبد استیل نقره ای

 

 شبستان گنبد

شبستان گنبد رسمی بندی

 

شبستان گنبد

طراحی و ساخت شبستان گنبد با کاشی

 

شبستان گنبد

ساخت شبستان با ورق استیل