طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

طراحی و ساخت انواع اسکلت فلزی گنبد مساجد جهت کاشی کاری و زیبا سازی مساجد

گنبد پیش ساخته فلزی

گنبد پیش ساخته و سفارشی و گنبد پیش ساخته فلزی، گنبد و گلدسته سازی با طراحی سازه گنبد مسجد پیش از شروع کار،گنبد سازی در شیراز، زنجان، کرمانشاه، ساخت گنبد و بارگاه با رعایت کامل اصول معماری ساخت گنبد پیش ساخته فلزی


اسکلت فلزی گنبد

نمونه ای از ساخت اسکلت گنبد کاشی توسط گروه کتاب مبین(حبیب للگانی)

برای خرید گنبد فلزی پیش ساخته یا سفارش ساخت با شماره  تماس بگیرید 09133852176