طراحی و ساخت گنبد و گلدسته مساجد و اماکن مذهبی

construction-of-a-dome-and-a-mosque