اطلاعات تماس گنبد و گلدسته سازی کتاب مبین

آدرس کارخانه : اصفهان ، میدان استقلال( دانشگاه صنعتی) ،اتوبان دانشگاه صنعتی ،روبروی امامزاده سید محمد ،خیابان حکیم فرزانه ، کوچه ۱۸

با مدیریت حبیب للگانی

تلفن:09133852176                    ایمیل:habibgonbad@gmail.com